Mikä on Taidevaltakunta?

Hämeenlinnan taidemuseo ja Tampereen taidemuseo sekä Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva ovat perustaneet Taidevaltakunnan, joka järjestää kahden vuoden välein biennaalinäyttelyt vuorotellen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Kutsumme näihin kolmeen alueeseen sitoutuneet tai kiinnittyneet taiteilijat mukaan osallistumaan Taidevaltakuntaan ja sen rakentamiseen.

Ensimmäinen biennaali toteutuu Hämeenlinnan taidemuseossa ja Kanta-Hämeen alueella 14.6.–8.9.2024.

Taidevaltakunta elää jatkuvasti uudistuvana tutkimuksellisena prosessina, jonka kiinnekohtia ovat kahden vuoden välein toteutuvat näyttelyt. Jokaisesta biennaalitapahtumasta muodostuu oma kokeellinen laboratorionsa, mikä antaa vapauden esim. yhteistyömallien ja rakenteiden jatkuvaan kehittämiseen. Haluamme tätä kautta antaa tilaa keskeneräisyydelle, oppimiselle ja uusille mahdollisuuksille. Samalla jokainen biennaali vie Taidevaltakuntaa eteenpäin tavoitteessaan kohti tasa-arvoisempaa ja inklusiivisempaa elämää ja toimintaa kuvataidekentällä.

Taidevaltakunta on osa Hämeenlinnan taidemuseon (Kanta-Häme), Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvan (Päijät-Häme) ja Tampereen taidemuseon (Pirkanmaa) alueellista taidemuseotyötä.

Mitä tapahtuu, kun taide saa vallan ja yhteiskunta toimii sen mukaan?

Taidevaltakunnassa kaikki on mahdollista taiteen suomalla vapaudella. Taide ei kuitenkaan elä irrallaan, vaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja sidoksissa yhteiskuntaan. Siksi Taidevaltakunta tekee tiivistä yhteistyötä eri kenttien toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.  

Taidemuseoiden taidevalta kuvataidekentällä on merkittävä, samoin erilaisten biennaalien vaikutus. Näyttelyiden ja biennaalien taiteilijavalintojen lisäksi myös esim. niiden temaattiset linjaukset määrittelevät joskus jopa taiteellista vapautta. Museoidenkin odotetaan ottavan kantaa ja olevan tasa-arvoisia ja moniäänisiä.

Perustaessamme uutta Taidevaltakuntaa haluamme tehdä sen ravistelemalla myös itsemme hereille valtarakenteiden merkityksille ja kuvataidekentän sokeille pisteille. Haluamme kyseenalaistaa valtaan ja eritysesti taidevaltaan ja sen käyttöön kytkeytyviä rakenteita. Samalla haluamme haastaa itseämme ja määrittää uudelleen yhteistyössä taiteilijoiden, asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneidemme kanssa valtaa ja vallankäytön rakenteita. 

Taidevaltakunta elää tutkimuksellisena prosessina, jonka kiinnekohtia ovat kahden vuoden välein toteutuvat näyttelyt

Haluamme Taidevaltakunnassa demokratisoida taidemuseoiden ja kuraattorien valtaa luomalla perinteisestä mallista poikkeavan oppimisen ja tutkimisen prosessin, jossa taiteilijat, taidemuseot ja eri alojen asiantuntijat, Taidevaltakunnan kanssamatkustajat sekä yhteistyötahot osallistuvat dialogiin biennaalien väleissä toteutuvissa työpajoissa.  

Työpajoissa tuodaan esiin rohkeasti erilaisia, jopa vastakkaisia näkökulmia ja luodaan mahdollisuuksia aidolle vuorovaikutukselle. Osallistujille annetaan tilaa inspiroitua ja saada vaikutteita, keskustella, kysyä kysymyksiä ja kuunnella. Taidevaltakunnassa saa ennen kaikkea kuvitella tulevaisuuksia – rohkeasti ja vapaasti.