Johanna Rotko

Eläviä kuvia  

valokuvia, video, hiivagrammeja, lasipulloja
2024

Hämeenlinnan taidemuseo, keltainen Engel-rakennus

Eläviä kuvia on hyötymikrobikuvien tulevaisuuteen suuntaava laboratorio. Teos on mikrobien kanssa yhteistyössä tehty taideteosten kokonaisuus, jossa taide, teknologia, tiede, mikrobit, hiivat ja kasvit yhdistyvät eläväksi ja jatkuvasti muuttuvaksi taideteokseksi. Eläviä kuvia koostuu elävistä hiivakuvista, video- ja valokuvateoksista sekä bioreaktoreissa elävistä hyötymikrobilajeista ja -lajikkeista. Valta teoksessa on hyötymikrobeilla eli eri hiivalajikkeilla ja hiivagrammeille (hiivalle valotettu kuva) kasvavilla lajeilla.  

Kuvataiteilija on tehnyt töitä yhdessä hyötymikrobien kanssa jo pitkään. Vuosi 2024 on Elävien kuvien 10-vuotisjuhlavuosi. Taidevaltakunta ’24 -biennaalissa Eläviä kuvia keskittyy erityisesti tulevaisuuden visioihin mikrobien vallankumouksesta, hyötymikrobikuviin ja niiden toteuttamisen prosessiin ja sen keskeneräisyyteen sekä kuvien lyhyeen mutta intensiiviseen historiaan. Teoksessa onkin elementtejä niin menneestä, nykyisyydestä kuin tulevaisuudestakin.   
 
Rotko käy säännöllisesti näyttelyn aikana hoitamassa Eläviä kuvia Hämeenlinnan taidemuseossa, jolloin museovieraat pääsevät tutustumaan biotaiteen ja mikrobikuvien maailmaan taiteilijan opastamana.

Johanna Rotko (s. 1976) on kuvataiteilija, joka työskentelee elävän materiaalin kanssa. Pääosassa hänen teoksissaan ovat hyötymikrobit eli hiivat ja homeet, joilla yleensä fermentoidaan erilaisia ruokalajeja. Rotko käsittelee taiteellisessa työskentelyssään mm. valtasuhteita, katoavaisuutta, aineen häviämistä, muutosta ja aikaa biotaiteen ja valokuvauksen keinoin, hyötymikrobien ja alustoille kasvavien lajien kautta. Johanna Rotko asuu ja työskentelee Lahdessa.   

Vuonna 2024 taiteilijan työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Koneen säätiö.   

Vuosina 2016–2023 taiteilija työskentelyä ovat tukeneet: Kotkan kaupunki, Taiteen edistämiskeskus, Biotaiteen seura ry, Koneen säätiö, Kymenlaakson museo ja OKM, Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahasto, Suomen Japanin instituutti ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutti.