Biennaalinäyttely–teosten taustalla

Ruutukaappaus Mäki-Nevala–Mottisenkankaan

Laidun G28: muu nähtävyys

Työpari Mäki-Nevala–Mottisenkangas taltioi laitumia, jotka luetaan harvinaistuviksi biotoopeiksi. Heidän teoksensa LaidunG28: muu nähtävyys on esillä Taidevaltakunta ’24 -biennaalin ajan Hämeenlinnan taidemuseon Engel-rakennuksessa.

Taiteilijat testasivat kansalaisen mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mikä säilytetään ja suojataan sekä mikä koetaan arvokkaaksi. He anoivat osana teoksen toteutusta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta virallista G28: muu nähtävyys -liikennemerkkiä yhdelle kuvaamistaan maisemista.

Anomus evättiin alla olevin perustein, mutta taiteilijat suosittelevat, puuttuvasta opasteesta huolimatta, nauttimaan laidunmaisemasta paikan päällä. Kulku Hämeen Härkätien kautta, Hirvilammentie 67, 13130 Hämeenlinna.

“Palvelukohteen opasteluvan hakeminen 22.2.2024

Lähiosoite: Hirvilammentie 67 Hämeenlinna

Opasteisiin ehdotettu teksti: Laidun

Tarkempi kuvaus opastettavasta kohteesta:

Anomme virallista liikennemerkkiä valitsemallemme nähtävyyden arvoiselle laidunmaisemalle. Kuka päättää, mikä on nähtävyyden arvoista? Hirvilammentieltä, lammen kohdalta, maisema avautuu etelään ja lounaaseen päin laajalle aukealle. Avoimet laitumet jatkuvat maisemassa Hakionsuolle, aina Vuorentakaan saakka. Ulkona laiduntava karja kauniissa maisemassa on yhä harvinaisempi näkymä. Erityisen näistä laitumista tekee myös se, että vasikat laiduntavat emolehmien kanssa syksyyn saakka.

Laitumet ovat monipuolisia biotooppeja niittykukkineen, hyönteisineen ja lintuineen. Hirvilammentien maisemassa pesii mm. tuulihaukka ja ruisrääkkä.”

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
LUPAPÄÄTÖS
Kielteinen

“Haettua opastusta ei myönnetä, koska kyseessä oleva laidun ei täytä tunnuksen Muu nähtävyys (G28) myöntämisen edellytykset. Laidun ei myöskään täytyä tunnuksen Luontokohde (G25) myöntämisen edellytyksiä. Kyseessä oleva laidun on maisemana kaunis katsella, mutta sen opastaminen liikennemerkillä ei ole perusteltua.

Sovelletut lainkohdat ja ohjeet:

Tieliikennelaki (729/2018) 70-72 §, 81-82 §, Liite 3.7, 193 §

Laki Väylävirastosta (862/2009) 2 § 6 k.

Palvelukohteiden viitoitusohje (Väyläviraston ohjeita 21/2020) Valtioneuvosto asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (1373/2018) 7 §”