Näkökulmia

Sanna Rekola

Taidetta tarvitaan matkalla tulevaisuuteen

Sanna Rekola

Ekologinen kestävyyskriisi kutsuu meitä katsomaan tulevaisuutta uusin silmin. Taide voi herättää, haastaa ja kutsua meitä kuvittelemaan toisenlaisia tulevaisuuksia. Taide voi myös antaa äänen niille, jotka eivät itse voi osallistua tulevaisuudesta käytävään keskusteluun – esimerkiksi muille lajeille ja tuleville sukupolville. Yhdessä voimme löytää tulevaisuuksia, jotka ovat mahdollisimman hyviä mahdollisimman monelle.

Ihmiskuntana olemme kautta historian matkanneet kohti parempia tulevaisuuksia. Tulevaisuushorisontissa on aina siintänyt unelmia paremmasta huomisesta. Se on pitänyt meidät liikkeessä ja auttanut eteenpäin vaikeinakin aikoina.

Taiteella ja taiteilijoilla on historiassa ollut merkittävä rooli tulevaisuuksien visioimisessa ja suuntien määrittämisessä. Taiteen avulla on rakennettu kansakuntaa ja etsitty sivistyksen ihanteita, joille tulevaisuutta tulisi rakentaa. Toisaalta on haastettu vanhentuneita tapoja ajatella ja jäsentää maailmaa. Taiteen merkitys on korostunut historian murroskohdissa. Kestävyysmurroksenkin keskellä se voi tarjota foorumin puntaroida tulevaisuutta ja siihen liittyviä valintoja.

Nyt elämme ajassa, jossa toisenlaisia tulevaisuuksia voi olla vaikea kuvitella. Vastassa on viheliäisiä ongelmia ilmaston kuumenemisesta luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. Epävarmuudet ja kriisit ovat viime vuosina tulleet meille tutuiksi. Ne kaventavat helposti tulevaisuushorisonttia ja saavat meidät kiinnittymään nykyhetkeen ja arjessa selviytymiseen. Kun tulevaisuus huolettaa, voi tehdä mieli tarrautua siihen, mikä on tuttua.

Maailma kuitenkin muuttuu, halusimme tai emme, eikä aikaa voi kääntää taaksepäin. Katseen kääntäminen tai silmien sulkeminen eivät saa haasteita poistumaan. Voimme kuitenkin vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan ja siksi tarvitsemme kipeästi uusia näkymiä tulevaisuuksiin, joita tavoitella.

Taide voi herättää ja havahduttaa meidät katsomaan rohkeasti kohti tulevaisuuksia. Se voi tehdä näkyväksi asioita, joita emme ole uskaltaneet katsoa tai halunneet nähdä. Se voi nostaa esille haastaviakin kysymyksiä, joiden pohtimiselle ei muualla aina ole tilaa. Mitä tarkoittaa olla ihminen tässä ajassa? Miten meidän tulisi elää? Millaista yhteiskuntaa meidän tulisi rakentaa ja millainen olisi kestävä suhde luontoon ja muihin lajeihin? Millainen olisi toivottu tulevaisuus, tai toisaalta sellainen tulevaisuus, jonka emme toivo toteutuvan?

Taide fasilitoi keskustelua tulevaisuudesta. Se tarjoaa tilaa paitsi taiteilijoiden näkemyksille myös sille, mitä taiteen kokijat ajattelevat. Se kutsuu mukaan avartamaan ajatuksia siitä, mikä tulevaisuudessa olisi toivottavaa tai mahdollista ja haastaa katsomaan tulevaisuutta eri näkökulmista.

Kirjoittaja työskentelee Sitrassa ennakoinnin asiantuntijana. Hän inspiroituu kestävän tulevaisuuden teemoista.