Taidevaltakunnan ilmiöennusteissa pohditaan, millaisessa maailmassa elämme vuonna 2050

Johanna Rotko, kojigrammi, 2024, sisältyy Eläviä kuvia teoskokonaisuuteen.

Taidevaltakunta on kutsunut eri alojen asiantuntijoita pitämään sytykepuheenvuoroja ja antamaan oman ilmiöennustuksensa taiteilijoille ja kaikille kiinnostuneille.

Ilmiöennusteet toimivat kuin sääennusteet ja niissä eri alojen asiantuntijat ja ajattelijat tarjoavat tulevaisuusennustuksia tai -visioita oman asiantuntemuksensa näkökulmasta. Puheenvuorojen tavoitteena on tuoda esiin eri alojen asiantuntijoiden näköaloja tulevaisuuteen ja heidän tulevaisuusvisionsa.

Samalla niiden tarkoituksena on antaa Taidevaltakunnan rakentamiseen osallistuville taiteilijoille ideoita, pohdittavaa ja suuntaviitteitä ajatellen vuoden 2024 biennaalia.

Olemme pyytäneet asiantuntijoita pohtimaan ilmiöennusteessa, millaisessa maailmassa elämme vuonna 2050. Samalla olemme pyytäneet heitä pohtimaan, millainen rooli taiteella ja taiteilijalla voi olla tulevaisuudessa ja tulevaisuustyössä.

Ennustuksensa meille ovat kertoneet mm. teknologiastrategisti Rachel Coldicutt OBE, taiteilija ja tutkija Antti Majava sekä meribiologi Sari Tolvanen.

Rachel Coldicutt

Rachel Coldicutt on uusien ja kehittyvien teknologioiden asiantuntija. Hän on tutkimuskonsulttiyritys Careful Industriesien ja sen rinnakkaisen sosiaalisen yrityksen Promising Troublen johtaja. 

Edellisessä roolissaan ajatushautomo Doteveryonen perustajajohtajana Coldicutt johti vaikutusvaltaista ja uraauurtavaa tutkimusta teknologian muutoksista yhteiskunnassa ja kehitti vastuullisen innovaation työkaluja. Tätä ennen hän työskenteli uuden teknologian parissa useissa eri organisaatioissa, mukaan lukien BBC, Microsoft, BT (British Telecom), Channel 4, ja oli digitaalisen taidemaailman pioneeri.  

Coldicutt on useiden yhtiöiden ja hyväntekeväisyysjärjestöjen neuvonantaja ja hallituksen jäsen. Vuonna 2019 hänelle myönnettiin kuninkaallinen OBE-kunniamerkki palveluista digitaaliselle yhteiskunnalle. Tällä hetkellä Coldicutt kirjoittaa kirjaa varovaisesta innovaatiosta. 

Rachel Coldicuttin ilmiöennuste (englanninkielinen)

Rachel Coldicuttin ilmiöennuste. Ennuste on englanninkielinen. Ohita video

Antti Majava

Antti Majava on asiantuntija, väitöskirjatutkija ja taiteilija, joka on perehtynyt energiamurrosten sosioekologisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin. Hän työskentelee BIOS-tutkimusyksikössä sekä omassa yrityksessään Käännekohta t&k Oy:ssä. 

Antti Majavan ilmiöennuste

Antti Majavan ilmiöennuste Ohita video

Sari Tolvanen

Sari Tolvanen on suomalainen meribiologi, joka on työskennellyt mertensuojelun parissa yli 20 vuotta. Hänen laaja kokemuksensa ulottuu tutkimustyöstä käytännön johtotehtäviin Greenpeace Internationalissa. Tolvanen oli kymmenen vuoden ajan avainroolissa Greenpeacen tiedepainotteisissa kampanjoissa, jotka keskittyivät laittoman kalastuksen ehkäisyyn, merensuojelualueiden toteutukseen ja tonnikalan kalastuksen hallintakeinoihin Tyynellämerellä ja maailmanlaajuisesti.  

Tolvanen oli mukana perustamassa mertensuojeluun keskittynyttä neuvontaryhmää Marine Changea vuonna 2014, jolloin hän muutti Indonesiaan. Työ pienkalastajien, suojelualueiden, turismin ja teknologisen innovaation parissa inspiroi hänet perustamaan Ocean Eyen, joka on maailman ensimmäinen globaalille merimatkailulle suunnattu ekosysteemien palvelumaksuratkaisu.  

Sari Tolvasen ilmiöennuste

Sari Tolvasen ilmiöennuste Ohita video